Pracovní zkušenosti

 

SAPRO s.r.o

2008 – 2012

Pracovní pozice: Servisní technik
Náplň práce: Jednání se zákazníky, vyřizování reklamací, diagnostika, určení závady a oprava elektronických přístrojů (práce s pájkou, pájení horkým vzduchem, výměna mikročipů na DPS, programování, vývoj elektro).

 

Laboratoř VŠB

2009 – 2010

Pracovní pozice: Pomocná vědecká síla
Náplň práce: Návrh a vývoj zařízení pro testování nových materiálu na bázi polovodičů. Tvorba vhodných kontaktních ploch, za daných teplot a tlaků a následovné měření elektrických charakteristik polovodiče v závislosti na teplotách a tlacích v čase.

 

ATEKO s.r.o

2012 – 2014

Pracovní pozice: Vývojář elektro
Náplň práce: Vývoj nového druhu napájecího měniče pracujícího již od 20 mV pro napájení řízené katodické ochrany, která je jinak zcela odpojená od napájecích zdrojů. Programování MCU ATMEL, kompletní návrhy, vývoj a realizace zařízení s MCU.

 

Pomocná vědecká síla

2012 – 2013

Pracovní pozice: Pomocná vědecká síla - Realizace vlastního projektu
Náplň práce: Tvorba měniče pracujícího již od napětí 6 mV, napájení tohoto měniče Peltierovým termočlánkem. Toto zařízení dokáže napájet nízkoodběrová zařízení z rozdílu teplot desetin stupňů Celsia. Takto byl vytvořen bezúdržbový a časově téměř neomezený zdroj energie.

 

Výuka a práce na VŠ

2013 - 2014

Pracovní pozice: Interní doktorand na VŠB
Náplň práce: Výuka VŠ studentů (předmět zařízení elektráren, 5. ročník), psaní vědeckých článků, provázení exkurzí, práce na vlastních vědeckých projektech.